Search

Information

„Chrońmy Ziemię” - SP Turze Rogi

W kwietniu 2015 r. uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym ,,Chrońmy Ziemię” w ramach realizacji projektu WFOŚiGW ,,W PRZYJAŻNI Z PRZYRODĄ’’. Jego celem było kształtowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz konieczności ochrony przyrody. Konkurs ten przeprowadzony został w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „W przyjaźni z przyrodą”.

22 kwietnia jury powołane przez organizatorów konkursu: p .B. Łukasik i i p. U. Bojar , dokonało jego rozstrzygnięcia. Wpłynęło 13 prac wszystkie bardzo ładne i estetyczne , spełniające kryteria .

Jury bardzo trudno było wyłonić zwycięzców , w związku z czym postanowiono przyznać 1 wyróżnienie , zaś wszystkie pozostałe prace nagrodzić jednakowymi nagrodami – małymi antyramami .

Wyróżnienie otrzymały : Anna Widz – kl. II i Natalka Zakrzewska z klasy III.

W konkursie wzięli udział następujący uczniowie :

Kl. I - I. Burdoń , J. Niedziółka – Domańska , A. Cegiełka , P. Śledż , E kucharski , D. Jankowski , P. Zarzycki .

Kl. II- A. Widz , J. Burdoń,

Kl. III- A. Zakrzewska , S. Wysokiński , Sz. Biaduń , K. Gazda , J. Hickiewicz, R. Jezierska ,K. Kleszcz ,W. Nurzyńska