Search

Information

„Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 

Projekt: „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” realizowany był w 72 szkołach powiatu łukowskiego. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (MEN). Podstawowa Szkoła Filialna w Turzych Rogach brała udział w tym przedsięwzięciu.

Realizacja projektu trwała od 1 lutego 2007 do 31 stycznia 2008r. i w naszej szkole objęła poniższe programy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i ich rodziców:

1. Program „Bezpieczne i wesołe ferie ze szkołą”.

2. Program kółka informatycznego dla uczniów klas I – III oraz Kawiarenka Internetowa.

3. Program koła taneczno – wokalnego „Turowiaczek”.

4. Program „Mali podróżnicy”.

W ramach programu koła taneczno – wokalnego „Turowiaczek” prowadzone były zajęcia nauki tańca i śpiewu. Uczniowie przygotowani przez p. Beatę Łukasik i p. Urszulę Bojar, uświetniają swoimi występami imprezy szkolne i reprezentują szkołę na przeglądach gminnych i powiatowych.

Zajęcia kółka informatycznego dla uczniów klas I – III oraz Kawiarenkę Internetową dla społeczności lokalnej – „Komputer moim przyjacielem” – prowadzła p. Ewa Krasucka. Uczniowie udoskonalają swoje umiejętności z obsługi komputera i poszerzają wiedzę wyszukując informacje w internecie.

Program „Mali podróżnicy” realizowany przez: p. Ewę Krasucką, p. Urszulę Bojar, p. Beatę Łukasik umożliwiał uczniom poznanie regionu, środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki: do Warszawy, do Lublina, do Muzeum Regionalnego w Łukowie do stadniny koni w Makoszce, do Rezerwatu Przyrody „Jata”.