Search

Information

 

                  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

                      

1

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia 2022r. –                           31 grudnia 2022r.


2

Ferie zimowe

 

16 - 19 stycznia 2023r. 

3

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023r. 

4

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty):

- język polski: 120 min

- matematyka: 100 min

- języki obce: 90 min

 

23 maja ( wtorek)

 

24 maja (środa)

 

25 maja (czwartek)

 

2023r.

5

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

(w miarę potrzeb-organizujemy zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

 

Szkoła podstawowa

 

 

poniedziałek 31 października przed Dniem Wszystkich Świętych

 

wtorek 2 maja przed Świętem Konstytucji Trzeciego Maja

i po święcie czwartek 4 maja oraz piątek 5 maja

 

piątek 9 czerwca po Bożym Ciele

 

23,24,25 maja - Egzamin ósmoklasisty-dni wolne od zajęć

6

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r. 

7

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.