Search

Information

 

                  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

                      

1

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia 2023r. –                           31 grudnia 2023r.


2

Ferie zimowe

 

29 stycznia - 11 lutego 2024r. 

3

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-  2 kwietnia 2024r. 

4

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty):

- język polski: 120 min

- matematyka: 100 min

- języki obce: 90 min

 

14 maja ( wtorek)

 

15 maja (środa)

 

16 maja (czwartek)

 

2024r.

5

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

(w miarę potrzeb-organizujemy zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

 

Szkoła podstawowa

 

 

czwartek 2 listopada, piątek 3 listopada po Dniu Wszystkich Świętych

 

 piątek 22 grudnia przed Wigilią

 

 czwartek 2 maja przed Świętem Konstytucji Trzeciego Maja

  

piątek 31 maja po Bożym Ciele

 

14,15,16 maja - Egzamin ósmoklasisty-dni wolne od zajęć

6

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024r. 

7

Ferie letnie

21 czerwca - 31 sierpnia 2024r.