Search

Information

 

                  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

                      

1

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia 2019 –                           1 stycznia 2020


2

Ferie zimowe

 

13 - 26 stycznia 2020 

3

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 

4

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty):

- język polski: 120 min

- matematyka: 100 min

- języki obce: 90 min

 

15 kwietnia ( środa)

 

16 kwietnia (czwartek)

 

17 kwietnia (piątek)

 

2020

5

 Dni wolne od zajęć   dydaktycznych – do 8 dni

(w miarę potrzeb -organizujemy zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

Szkoła podstawowa

 

  31 października – czwartek przed Świętem Zmarłych

30 kwietnia – czwartek przed 1 maja

12 czerwca- piątek po Bożym Ciele

25 czerwca - czwartek przed zakończeniem roku szkolnego

15, 16, 17 kwietnia - Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej-dni wolne od zajęć

6

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 

7

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020