Search

Information

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2016/2017

w Podstawowej Szkole Filialnej

w Turzych Rogach

Rozpoczęcie rocznych zajęć

Dydaktyczno – wychowawczych:

1 września 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23-31 grudnia 2016r. 

Ferie zimowe:

 16-29 stycznia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

13-18 kwietnia-2017r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2016r.

2 maja 2017r.

4 maja 2017

5 maja 2017

16 czerwca 2017r.

 

 

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęciaopiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2017r.

 

Wakacje:

24 czerwca-31 sierpnia 2017r.