Search

Information

Grono Pedagogiczne

 

  p.Beata Łukasik- kierownik szkoły, nauczyciel wspomagający,

 

p. Renata Turska- - wychowawca kl.I,

 

p.Marta Sujka- wychowawca kl.II, 

 

p.Urszula Bojar- wychowawca kl.III, wychowawca świetlicy, 

 

 p. Iwona Borowiak -wychowawca grupy przedszkolnej 5-6latków, 

 

p. Jolanta Sosnowska -wychowawca grupy przedszkolnej 3-4latków,

 

p. Anna Koper -wychowawca grupy przedszkolnej 3-4latków,

 

p. Jolanta Osiak- nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

 

p.Agata Zarzycka-nauczyciel jęz.angielskiego kl.I-III, grup przedszkolnych,

 

p. Paweł Mućka- nauczyciel - Gry i zabawy w  klasie II i III,

 

p. Ewa Jurek- logopeda,

 

p.Janina Gruza- nauczyciel bibliotekarz, pedagog,