Search

Information

             Zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym

Dnia 22 czerwca 2015r. w oddziale przedszkolnym Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach odbyły się adaptacyjne zajęcia otwarte dla dzieci, które w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego. Zajęcia przeprowadziła p.Marta Sujka ze swoimi wychowankami prezentując różne formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.Do zajęć włączyły się również zaproszone młodsze dzieci.Dzieciom podobały się zajęcia i zadeklarowały ,że chętnie przyjdą do oddziału w nowym roku szkolnym.

opracowała:p.Marta Sujka