Search

Information

Uczniowie klasy III z Szkoły Filialnej w Turzych Rogach poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w ramach programu: „Ratujemy i uczymy ratować”. Cykl zajęć przeprowadziła pani Marta Sujka. Zajęcia pozwoliły nie tylko wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i zasad udzielania pierwszej pomocy. Przyczyniły się również do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie na zakończenie szkolenia otrzymali certyfikaty. 

opracowała:p.Marta Sujka