Search

Information

Akcja „Góra Grosza” 2014/2015

W grudniu Podstawowa Szkoła Filialna w Turzych Rogach przystąpiła   do akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.Akcja miała formę konkursu klasowego. Każda klasa do przygotowanych skarbonek zbierała monety. Łącznie zebrano kwotę 196,28 zł. Zwyciężyła klasa I, która zebrała kwotę  46,26 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi 6,60 zł. Drugie miejsce zajęły dzieci z oddziału przedszkolnego, które nazbierały kwotę 90,35 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi 4,75 zł. Trzecie miejsce przypadło w udziale klasie II z kwotą 23,45 zł [4,69 zł na jednego ucznia w klasie].Na ostatnim miejscu uplasowała się klasa III z kwotą 15,31 zł [1,70 zł na jednego ucznia].Zwycięzcy zostali nagrodzeni, a największą satysfakcję zarówno uczniom jak i nauczycielom przyniósł fakt pomocy dzieciom z domów dziecka. Akcję „Góra Grosza” przeprowadził Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Renaty Turskiej.

opracowała:p.Renata Turska