Search

Information

Już po raz drugi uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Turzych Rogach włączyli się w akcję organizowaną przez Caritas pod hasłem „Tak, pomagam!”. W grudniu 2014 r., pod kierunkiem p. Renaty Turskiej, przeprowadzono zbiórkę żywności z długim terminem przydatności do spożycia. I tym razem uczniowie, rodzice i nauczyciele aktywnie włączyli się w tę akcję. Zebrano ogromną ilość produktów, z których zostały przygotowane paczki świąteczne dla rodzin najbardziej potrzebujących tego typu wsparcia.