Search

Information

„Mieszkańcy lasu”

1 grudnia został podsumowany konkurs plastyczny „Z życia lasu - mieszkańcy lasu”, ogłoszony przez Nadleśnictwo Łuków. Uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wzięli w nim liczny udział. Dziewczynki z oddziału przedszkolnego – Beata Cielemęcka i Natalia Domańska – zajęły II miejsce w kategorii przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W tej samej kategorii Alan Śledź zdobył wyróżnienie. Natomiast w kategorii klas I – III szkoły podstawowej wyróżnienie zdobyła uczennica klasy III – Natalia Zakrzewska. Dzieci, pod opieką p. Renaty Turskiej, wzięły udział w uroczystym wręczeniu nagród  i wyróżnień w siedzibie Nadleśnictwa w Ławkach. Zadowolone z sukcesów i wspaniałych nagród nabrały jeszcze większej ochoty do reprezentowania naszej szkoły w kolejnych konkursach.