Search

Information

Święto Niepodległości

Uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach w dniu 6 listopada obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Dzieci z klasy III, pod kierunkiem p. Renaty Turskiej, przygotowały i zaprezentowały część artystyczną poświęconą naszej „drodze ku wolności”. Nie zabrakło w niej przypomnienia ważnych dat, postaci, wydarzeń, ale też z ogromnym zapałem śpiewanych pieśni patriotycznych.  Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu z udziałem najmłodszych obywateli naszej Ojczyzny.