Search

Information

Przedszkolaki z Przedszkola w Turzych Rogach na VIII Turnieju Artystycznym dla Przedszkoli Gminy Łuków

17 maja 2018r. starsze przedszkolaki z grupy ,,Słoneczka" wraz z wychowawczynią p. Urszulą Bojar wzięły udział w VIII Turnieju Artystycznym pt.: Co w trawie piszczy?” ,który odbył się w przedszkolu w Łazach. Wzięły w nim udział drużyny z przedszkoli z terenu Gminy Łuków.

Przedszkolaki musiały zmierzyć się z konkurencjami umysłowymi, artystycznymi oraz sportowymi, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwało jury. Podczas spotkania uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści wiersza Eli Pasławskiej „ Na łące”, oraz wiadomościami przyrodniczymi w quizie na wesoło. Czekały na nich również zmagania sportowe podczas konkurencji drużynowych. Każda grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich , wokalnych oraz plastycznych. Za udział w turnieju każda drużyna otrzymała dyplomy, puchary oraz drobne upominki. Po wyczerpujących zmaganiach na gości czekał słodki poczęstunek. To była wspaniała zabawa.

 Opracowała: p. Urszula Bojar