Search

Information

                

                     

 

       Uczniowie klasy III ze szkoły w Turzych Rogach poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować".Cykl zajęć przeprowadziła pani Marta Sujka. Uczniowie uczyli się podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy, takich jak: dbałość o bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie służb ratunkowych, sprawdzanie oddechu, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej, przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie na zakończenie szkolenia otrzymali certyfikaty.

Opracowała: Marta Sujka