Search

Information

     10. maja 2018 roku społeczność szkolna Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach zorganizowała uroczystość upamiętniającą obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości . Mottem naszej uroczystości były słowa Jana Pawła II -

„(...) Mijają stulecia, a Polska rośnie wśród zmiennych losów kolei, jak wielki dziejowy dąb,   ze swoich korzeni zdrowych. To jest wielkie dziedzictwo, z którym idziemy w przyszłość’’

     Na naszej kameralnej uroczystości gościliśmy wyjątkowych gości: Wójta Gminy Łuków p. Mariusza Osiaka , Księdza Prałata Antoniego Pietruszkę , dyrektora ZS w Strzyżewie p. Janusza Kozłowskiego , radnego Gminy Łuków p. Sławomira Dębińskiego ,p. Janusza Kurowskiego przedstawiciela OSP Turze Rogi , p. Jadwigę Skwarek i p. Elżbietę Sójkę – przedstawicielki Koła Gospodyń w Turzych Rogach ,p. Tomasza Turskiego –przedstawiciela Rady Sołeckiej oraz Rodziców naszych uczniów i absolwentów. Uroczystość rozpoczęto uroczystą akademią patriotyczną w wykonaniu uczniów klas I-III przygotowanych przez p. Renatę Turską . Następnie zebrani przenieśli się przed budynek szkolny. Tam w obecności wszystkich zebranych dyrektor ZS w Strzyżewie p. Janusz Kozłowski odczytał list od Wojewody Lubelskiego , a kierownik SF w Turzych Rogach list od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z okazji akcji sadzenia ,,Dębów Niepodległości’' w województwie lubelskim w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę . Następnie przedstawiciele Rady Rodziców posadzili ,,Dąb Niepodległości ‘’ na placu szkolnym. Ksiądz Prałat Antoni Pietruszka dokonał aktu poświęcenia . Wójt p. Mariusz Osiak odsłonił tablicę pamiątkową ,odczytał jej treść i wygłosił okolicznościowe przemówienie . W murach szkoły został odczytany przez przedstawicielkę Rady Rodziców Akt posadzenia ,, Dębu Niepodległości ‘’ i podpisany przez gości , rodziców i nauczycieli . Na zakończenie uroczystości dzieci z koła tanecznego przygotowane pod kierunkiem p. B. Łukasik i p. M. Sujki zatańczyły taniec narodowy Polonez .

   Przy szkole posadzony został Dąb Niepodległości – roślina trwała, o którą należy dbać, by silnie się zakorzeniła i przyniosła owoce….

opracowała: Beata Łukasik