Search

Information

XIII Gminny Turniej Wiedzy Klas III "Mądra Główka 2018"

 

      25kwietnia 2018 roku w Podstawowej Szkole Filialnej w Turzych Rogach odbył się XIII Gminny Turniej Wiedzy Klas III „Mądra Główka 2018”. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali uczniowie klas III szkół podstawowych: ze Strzyżewa, Aleksandrowa, Świdrów i Turzych Rogów z wychowawcami. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Henryk Wysocki i Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżewie – p. Janusz Kozłowski. Turniej tradycyjnie przebiegał według ustalonej formuły, konkurencje edukacyjne przeplatane były sportowymi. W związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę konkurencje edukacyjne były o tematyce patriotycznej.

Poziom prezentowanych wiadomości i umiejętności dzieci w poszczególnych konkurencjach był bardzo wysoki i porównywalny. Pierwsze miejsce zajęła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, drugie miejsce klasa III ze Szkoły Podstawowej w Turzych Rogach, trzecie miejsce klasa III z Aleksandrowa, czwarte miejsce klasa III ze szkoły w Świdrach. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i takie same nagrody w postaci gier dydaktycznych o tematyce patriotycznej ,,Poznaj Polskę ", „Quiz o Polsce” i statuetek „Sowy – Mądrej Głowy” ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. W przerwie turnieju o gości i zawodników zadbali rodzice z Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach .

Na zakończenie pan Henryk Wysocki i pan Janusz Kozłowski pogratulowali dzieciom wspaniałej rywalizacji i zabawy.

Opracowała: Marta Sujka