Search

Information

         Spotkanie z przedstawicielem banku PKO BP

 

  28 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie klas I-III z przedstawicielem Banku PKO BP. Dzieci szczegółowo zapoznały się ze światem pieniędzy, oglądały jak wygląda i działa serwis internetowy, dowiedziały się,  jak założyć konto SKO. Ze spotkania uczniowie wyszli z przekonaniem, że dzięki SKO już sześciolatek może uczyć się korzystania z usług bankowych poprzez animowany i bezpieczny oraz dostosowany do jego wieku i gustu serwis internetowy. Każde z dzieci dostało drobny upominek ze spotkania ufundowany przez bank PKO BP.

opracowała: Marta Sujka