Search

Information

Podsumowanie szkolnego konkursu

„Góra Grosza 2017 r.”

 

W listopadzie i grudniu 2017 r. dzieci z Przedszkola i uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wzięli udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

W tym roku akcja również przybrała formę konkursu szkolnego. Łącznie nazbieraliśmy kwotę 171,98

 

I miejsce w konkursie zajęła klasa II, która zgromadziła 36 zł 67gr, co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę 9zł.17gr.

II miejsce zajęła grupa przedszkolna „Słoneczka” z kwotą 52zł 82 gr, w przeliczeniu na osobę -5zł.86gr.

III miejsce zajęła klasa I. Nazbierały 50 zł 72 gr, w przeliczeniu na osobę – 3 zł 90gr.

IV miejsce zajęła klasa III, która zgromadziła w trakcie akcji 20zł 81 gr, w przeliczeniu na osobę – 2 zł 97gr.

V miejsce miejsce zajęła grupa przedszkolna „Gwiazdeczki ” z kwotą 10zł 96 gr, w przeliczeniu na osobę -0,99gr.

   Zwycięzcy otrzymali dyplomy, a zebrane pieniądze zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

 Organizator akcji: Marta Sujka