Search

Information

                                            "Październik- miesiącem oszczędzania"
 
W dniu 31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym, w ostatnich dniach października w różnych zakątkach świata prowadzone są akcje edukacyjne uświadamiające opinii publicznej,jak ważne dla naszej sytuacji życiowej jest właściwe zarządzanie i oszczędne gospodarowanie naszymi zasobami finansowymi.
   Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do obchodów Światowego Dnia Oszczędzania.W ramach hasła "Październik -miesiącem oszczędzania" zostały  podjęte następujące działania:
 
-Udział w konkursie na Plakat Zachęcający do Oszczędzania w SKO.
20 października odbyło sie rozstrzygnięcie konkursu:
I miejsce zajęła uczennica kl.I Maria Mikołajczuk, II miejsce uczennica kl.II Wiktoria Krasuska,III miejsce uczennica kl.I Lena Cielemęcka, wyróżnienia zdobyli: Piotr Mikołajczuk z Przedszkola(grupa "Słoneczka"), Julia Kazana uczennica ,kl.I.Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni przez opiekuna SKO p.Martę Sujkę   upominkami ufundowanymi przez bank PKO BP.
 
-Gazetka "Październik- miesiącem oszczędzania"
 
 -Zapoznanie z Nowym SKO(internetowym kontem), co to jest SKO i jak to wszystko działa? w formie prezentacji multimedialnej ( ze strony internetowej PKO BP ).
 
 
 -Uroczyste przyjęcie nowych członków SKO -uczniów klasyI.Otrzymali książeczki oszczędnościowe SKO oraz drobne upominki ufundowane przez bank PKO. 
 
      Mamy nadzieję, że te różnorodne formy propagujące szeroko rozumiane oszczędzanie przyniosą oczekiwane i wymierne efekty w przyszłości.