Search

Information

Home

 

 

 

Zapisy do Przedszkola w Turzych Rogach 
    od 23  marca do 03 kwietnia 2020 roku
 
 
 
   Przedszkole w Turzych Rogach ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/2021. Zapisy obejmują dzieci urodzone w latach 2014 do 2017.
W wyjątkowych przypadkach statut przedszkola dopuszcza przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 2,5roku.
Przypominamy, że wszystkie 6- latki  objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
Przedszkole zapewnia kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych (język angielski, religia, zajęcia logopedyczne dla dzieci potrzebujących wsparcia w tym zakresie oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania i rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Oferujemy odpowiednią dla dzieci przedszkolnych bazę (plac zabaw, umeblowanie i wyposażenie dostosowane do potrzeb małego dziecka,  atrakcyjne zabawki  i pomoce dydaktyczne). Ofertę przedszkola wzbogacają organizowane dla dzieci wycieczki , do kina , teatru, zajęcia muzealne oraz imprezy  środowiskowe (bale, festyny). Przedszkole w Turzych Rogach zapewni dzieciom wychowanie zgodne z poszanowaniem tradycji  oraz wartości chrześcijańskich  i patriotycznych.
 
    Przedszkole będzie  czynne od 7.00 do 16.00. Pobyt w przedszkolu sześciolatków  (dzieci urodzonych w roku 2014) jest bezpłatny.
Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia (5 zł. dziennie za 3 posiłki). W przypadku dzieci młodszych oprócz opłat za wyżywienie pobierana jest opłata 1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu powyżej bezpłatnych 5 godzin podstawy programowej (8.00-13.00).
Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły - Turze Rogi 50.
 
Zapraszamy na stronę internetową: http://www.turzerogi.gminalukow.pl 
 
 

 

 

Informacja

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 ZS w Strzyżewie-Filia Turze Rogi znajduje się BIP Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie w menu „Rejestry i ewidencje”

 

                                 

Zarządzenie Wójta Gminy
(ws rekrutacji do szkół i przedszkoli) 
   
 

                   

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę internetową:  http://www.turzerogi.gminalukow.pl 

 

 

 

 

 

  Polityka Prywatności  

 

 

 

 

 Zespół Szkół w Strzyżewie 

               Szkoła Filialna i Przedszkole w Turzych Rogach

   ooooo

 

szkolaaa 

                                                                                     

 

agmar-owoce-i-warzywa
 
agmar-szklanka-mleka-v2
 
 
 
          Znalezione obrazy dla zapytania sko                                                   
                                                                           
 
 

Znalezione obrazy dla zapytania klub kubusia puchatka program edukacyjny