Search

Information

     

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

 

  1 września 2016 roku w czwartek odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Podstawowej Szkole Filialnej w Turzych Rogach . Kierownik szkoły Beata Łukasik powitała zebranych uczniów , rodziców i nauczycieli , omówiła nadchodzące zmiany w oświacie ,następnie przeszła do organizacji pracy szkoły w nadchodzącym roku , życząc sukcesów i wytrwałości w ich osiąganiu . Nawiązując do powiedzenia Platona filozofa starożytnej Grecji iż „Celem rozumnego życia jest myśleć to, co prawdziwe, czuć to co piękne, i kochać co dobre” poprosiła aby starali się o tym pamiętać.Życząc wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągną dużo sukcesów. Kończąc swe wystąpienie   odniosła się do pewnego flamandzkiego pisarza i duchownego, że „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzyła wszystkim uczniom jak najwięcej. Nauczycielom zaś życzyła :,, jak najmniej kłopotów i problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą i nauczycielami.’’ Na zakończenie p. kierownik odczytała życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty   skierowane do nauczycieli , uczniów i rodziców na nadchodzący rok szkolny .

opracowała:Beata Łukasik