Search

Information

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

       19 czerwca 2019 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Był to szczególny dzień dla wszystkich uczniów i przedszkolaków. Przyszedł czas na podsumowanie całorocznej pracy. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała p. Kierownik – Beata Łukasik, która podsumowała mijający rok szkolny i życzyła wszystkim uczniom, przedszkolakom, rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji. W dalszej części uroczystości została zaprezentowana część artystyczna. Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze starszej grupy przedszkolnej „Słoneczka”, które wierszem, piosenką i tańcem pożegnały się z przedszkolem. Później zaprezentowali się uczniowie klasy III, którzy jako absolwenci tej szkoły, od września rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Również i oni w humorystyczny, ale też wzruszający sposób, pożegnali się ze swoimi koleżankami, kolegami i nauczycielami. Następnie naszym absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia klasy III oraz pamiątkowe dyplomy. Uczniowie klas I – III wyróżniający się wzorowym zachowaniem i osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe, zaś uczniowie klasy III zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami za aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań i pracę w Samorządzie Uczniowskim. Również wyróżniające się dzieci ze starszej grupy przedszkolnej otrzymały nagrody książkowe. Opiekun SKO – p. Marta Sujka, wręczyła też nagrody uczniom, którzy systematycznie oszczędzają. Na zakończenie uroczystości p. Kierownik wręczyła podziękowania rodzicom uczniów klasy III, którzy aktywnie włączali się w życie szkoły, pomagając w organizacji różnych uroczystości przedsięwzięć. Po części oficjalnej wszyscy wychowawcy zaprosili swoich uczniów, przedszkolaków i ich rodziców do klas.

opracowała: p.R.Turska

Dzień Edukacji Obywatelskiej

         18 czerwca 2019 r. uczennice klasy III – Joanna Juszkiewicz oraz Wiktoria Krasuska – reprezentujące Samorządu Uczniowski, pod opieką p. Renaty Turskiej, wzięły udział w Dniu Edukacji Obywatelskiej organizowanym przez Gminę Łuków. Dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań Samorządu Uczniowskiego, podejmowanych przez niego decyzji oraz wpływu na funkcjonowanie szkoły. Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z innych szkół, doskonaliły pracę „młodego samorządowca”. Zajęcia te były doskonałą lekcją samorządności  i przyniosły dzieciom wiele radości i satysfakcji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Dnia Edukacji Obywatelskiej otrzymali nagrody w postaci gier planszowych związanych z Gminą Łuków oraz list okolicznościowy.

opracowała: p.R.Turska

     RYCERZE FLORIANA-

 

    ZASZCZYTNA SŁUŻBA

                                                                                                   

    26 maja mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w historycznej uroczystości  w Turzych Rogach. Ochotnicza Straż Pożarna z naszej miejscowości obchodziła 95 lecie powstania formacji oraz świętowała i święciła otrzymanie nowego bojowego samochodu strażackiego. Ten przepiękny Jubileusz rozpoczęła msza święta prawowana przez księdza dziekana Antoniego Pietruszkę. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, statuetek, okolicznościowe przemówienia wielu znakomitych gości   i wręczeni upominków. Nie mogło tam zabraknąć dzieci ze Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wdzięcznych za pomoc, opiekę i współpracę. Uczniowie klasy II zaprezentowali krótką część artystyczną w formie wierszy mówiących o trudnej, ważnej, niebezpiecznej, zaszczytnej i nieocenionej pracy dzielnych strażaków wręczyli kwiaty i własnoręcznie wykonany upominek. Na pamiątkę tego wydarzenia pozostali uczniowie na świetlicy wykonali metodą wydzieranki dwustronny proporczyk z podobizną Świętego Floriana – patrona strażaków oraz herbem OSP Turze Rogi. Obecni na uroczystości dyrektor ZS w Strzyżewie p. Janusz Kozłowski i kierownik Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wręczyli okolicznościowy list gratulacyjny oraz podziękowali za trud włożony w realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem. 

opracowała: p.B.Łukasik

 

 

          CYRK "LUNA" NA DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE FILIALNEJ...

 

 31 maja z okazji Dnia Dziecka do dzieci ze Szkoły Filialnej i Przedszkola w Turzych Rogach przyjechał cyrk... Na świeżym powietrzu przed szkołą dzieci mogły podziwiać akrobatyczne występy artystów cyrkowych na żywo, oraz próbować swoich sił w popisach cyrkowycH. Wszystkim dzieciom bardzo podobały się występy cyrkowe.

Artystów nagradzali gromkimi brawami i okrzykami. To była bardzo ciekawa i udana niespodzianka na Dzień Dziecka .

opracowała: p.B.Łukasik

 

Pozaszkolne sukcesy naszych uczniów są dla nas bardzo ważne …

       15.06.2019 roku Alan Śledź uczeń klasy II Szkoły Filialnej w Turzych Rogach   będący zawodnikiem  Dziecięcej Akademii   Futbolu -I w Łukowie   uczestniczył   w turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez Mosir-cup Międzyrzec Podlaski. Drużynowo Daf - I zajął II miejsce w turnieju zaś Alan Śledź został najlepszym zawodnikiem turnieju. Bardzo dumni jesteśmy z osiągnięć naszego ucznia i życzymy dalszych sukcesów!!!!

opracowała: p.B. Łukasik