Search

Information

Akcja „Zbieramy nakrętki”

            Uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach w bieżącym roku szkolnym włączyli się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. Akcja przybrała formę szkolnego konkursu na największą ilość zebranych nakrętek, prowadzona była w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

            Pod koniec maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu:

I miejsce zajęła kl. II

II miejsce zajęła kl. I

III miejsce zajęła kl. III

            Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez WFOS i GW w Lublinie.

Nakrętki zostaną przekazane do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.