Search

Information

Podziękowania dla ks. Antoniego Pietruszki przechodzącego na emeryturę

Ksiądz Antonii Pietruszka, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, 30 czerwca odszedł na emeryturę po 45 latach posługi  duszpasterskiej.

   Dnia 30 czerwca przedstawiciele społeczności Szkoły Filialnej i Przedszkola w Turzych Rogach wzięli udział w Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie będącej uroczystym podziękowaniem dla odchodzącego na emeryturę ks. Prałata Antoniego Pietruszki – dotychczasowego proboszcza, który kierował parafią od 15 lat .

     Przedstawiciele rodziców i dzieci z Turzych Rogów czynnie włączyli się w eucharystię. Dzieci śpiewały pieśni podczas mszy świętej z parafialną scholą dziecięcą , pani Martyna Zabłocka odczytała psalm .

Kierownik szkoły p. Beata Łukasik w imieniu nauczycieli i rodziców podziękowała ks. Prałatowi za wszelkie dobro które od księdza otrzymaliśmy , za kapłańską posługę oraz obecność podczas ważnych wydarzeń szkolnych i religijnych. Na pamiątkę ofiarowaliśmy księdzu album ze zdjęciami ze wspólnie przeżytych wydarzeń zapraszając w sentymentalną podróż.

     Uczniowie klasy II Marysia Mikołajczuk i Bartosz Zabłocki w imieniu dzieci dziękowali swojemu proboszczowi wierszem za wspaniałego kapłana , przyjaciela boga i ludzi , energicznego w działaniu , otwartego na potrzeby innych , służącego pomocą . Na zakończenie wyraziliśmy nadzieję ,że tak jak ksiądz prałat znalazł miejsce w naszych sercach , tak i my pozostaniemy dla niego przyjaciółmi i również na emeryturze będzie gościł w naszej szkole na różnych wydarzeniach.

opracowała: p.B.Łukasik

Zabawki dla przedszkolaków

W dniu 25.06.2019r. w naszym przedszkolu na dzieci czekała miła niespodzianka. Grupa GWIAZDECZKI wzbogaciła się o nowe zabawki. Serdecznie dziękujemy za przekazanie zabawek ofiarodawcy, który chce pozostać anonimowy.JJJ

Dzieci i panie z grupy GWIAZDECZKI

 

     

Dzień Edukacji Obywatelskiej

         18 czerwca 2019 r. uczennice klasy III – Joanna Juszkiewicz oraz Wiktoria Krasuska – reprezentujące Samorządu Uczniowski, pod opieką p. Renaty Turskiej, wzięły udział w Dniu Edukacji Obywatelskiej organizowanym przez Gminę Łuków. Dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań Samorządu Uczniowskiego, podejmowanych przez niego decyzji oraz wpływu na funkcjonowanie szkoły. Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z innych szkół, doskonaliły pracę „młodego samorządowca”. Zajęcia te były doskonałą lekcją samorządności  i przyniosły dzieciom wiele radości i satysfakcji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Dnia Edukacji Obywatelskiej otrzymali nagrody w postaci gier planszowych związanych z Gminą Łuków oraz list okolicznościowy.

opracowała: p.R.Turska

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

       19 czerwca 2019 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Był to szczególny dzień dla wszystkich uczniów i przedszkolaków. Przyszedł czas na podsumowanie całorocznej pracy. Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała p. Kierownik – Beata Łukasik, która podsumowała mijający rok szkolny i życzyła wszystkim uczniom, przedszkolakom, rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji. W dalszej części uroczystości została zaprezentowana część artystyczna. Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze starszej grupy przedszkolnej „Słoneczka”, które wierszem, piosenką i tańcem pożegnały się z przedszkolem. Później zaprezentowali się uczniowie klasy III, którzy jako absolwenci tej szkoły, od września rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Również i oni w humorystyczny, ale też wzruszający sposób, pożegnali się ze swoimi koleżankami, kolegami i nauczycielami. Następnie naszym absolwentom zostały wręczone świadectwa ukończenia klasy III oraz pamiątkowe dyplomy. Uczniowie klas I – III wyróżniający się wzorowym zachowaniem i osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe, zaś uczniowie klasy III zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami za aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań i pracę w Samorządzie Uczniowskim. Również wyróżniające się dzieci ze starszej grupy przedszkolnej otrzymały nagrody książkowe. Opiekun SKO – p. Marta Sujka, wręczyła też nagrody uczniom, którzy systematycznie oszczędzają. Na zakończenie uroczystości p. Kierownik wręczyła podziękowania rodzicom uczniów klasy III, którzy aktywnie włączali się w życie szkoły, pomagając w organizacji różnych uroczystości przedsięwzięć. Po części oficjalnej wszyscy wychowawcy zaprosili swoich uczniów, przedszkolaków i ich rodziców do klas.

opracowała: p.R.Turska

 

 

          CYRK "LUNA" NA DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE FILIALNEJ...

 

 31 maja z okazji Dnia Dziecka do dzieci ze Szkoły Filialnej i Przedszkola w Turzych Rogach przyjechał cyrk... Na świeżym powietrzu przed szkołą dzieci mogły podziwiać akrobatyczne występy artystów cyrkowych na żywo, oraz próbować swoich sił w popisach cyrkowycH. Wszystkim dzieciom bardzo podobały się występy cyrkowe.

Artystów nagradzali gromkimi brawami i okrzykami. To była bardzo ciekawa i udana niespodzianka na Dzień Dziecka .

opracowała: p.B.Łukasik