Search

Information

 Akcja „Zbieranie nakrętek”

 
W ramach realizacji przedsięwzięcia Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków - zadania pn. „Tropiciele przyrody”  w miesiącu marcu 2017r. został ogłoszony konkurs ekologiczny pod hasłem „Super oszczędzanie, to nakrętek zbieranie”. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych, ochrony środowiska, w którym żyjemy, pomoc w rehabilitacji i leczeniu chorych dzieci przebywających w Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych. Zadaniem konkursowym było zebranie przez uczniów jak największej ilości plastikowych nakrętek. Do akcji włączyli również innych członków rodziny. Powyższy konkurs trwał do 20 maja 2017r. Należą się słowa podziękowania dla wszystkich za zebrane surowce wtórne i chęć włączenia się w akcję.

opracowała:Urszula Bojar