Search

Information

Spotkanie z przyrodnikiem

 
 26 kwietnia 2017r. uczniowie  klas I – III naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Panią Sylwią Zgorzałek – przyrodnikiem - ornitologiem Towarzystwa Przyrodniczego ,,Bocian” w Siedlcach zorganizowanym przez p. Beatę Zarzycką.
   Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o biologii owadów i roślin. Przygotowana prezentacja dotycząca życia pszczół i ich roli w przyrodzie, wzbudziła u uczniów duże zainteresowanie. W dalszej części spotkania uczniowie oglądali pod lupą przyniesione przez prowadzącą okazy roślin. Prowadzone obserwacje dały dzieciom możliwość bliższego poznania osobliwości środowiska przyrodniczego naszego regionu. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali widokówki przedstawiające zwierzęta i rośliny na łonie natury oraz  książki ze scenariuszami zajęć przyrodniczych i ekologicznych. Było to bardzo ciekawe i interesujące spotkanie, które pogłębiło wiedzę przyrodniczą uczniów.

opracowała:Urszula Bojar