Search

Information

DZIEŃ ZIEMI

 
Światowy Dzień Ziemi to wspaniała okazja, by pomyśleć o naszej planecie, jej potrzebach i problemach. Dlatego też już od początku kwietnia uczniowie klas  I – III naszej szkoły uczestniczyli w przeprowadzanych przez wychowawców zajęciach o tematyce ekologicznej. Dodatkowo, w ramach projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uczniowie wykonywali plakaty ekologiczne, które zostały wywieszone na szkolnym korytarzu. Będą one promowały zachowania proekologiczne w środowisku lokalnym. W dniu 21 kwietnia 2017 r. uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wzięli udział w apelu z okazji Dnia Ziemi. Dzieci miały możliwość bliżej poznać zagadnienia z zakresu ochrony przyrody i właściwego postępowania w tym zakresie. Zaprezentowane przedstawienie teatralne uświadomiło wszystkim, że Ziemia to nasz wspólny skarb i musimy o nią dbać.

opracowała:Urszula Bojar