Search

Information

Dzień Edukacji Obywatelskiej w Gminie Łuków

 

 

Dnia 20 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący -Patryk Śledź kl.III, zastępca- Eryk Kucharski kl.III, skarbnik-Anna Trochim kl.II)Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wraz z opiekunem uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Dniu Edukacji Obywatelskiej w Gminie Łuków.Warsztaty poprowadzili:      Tematem tegortocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej była edukacja medialna.Na zakończenie zastępca wójta Szczygieł wręczył dzieciom upominki i dyplomy za udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.