Search

Information

Od marca 2017r. Zespół Szkół w Strzyżewie przystąpił do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej „Tropiciele przyrody”w ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 
Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizowane będą do czerwca 2017r. Mają na celu rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie postaw proekologicznych, uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska, budzenie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej w Strzyżewie i klas I - III szkoły filialnej w Turzych Rogach. Koordynatorami programu są p. Beata Zarzycka, p. Małgorzata Świst i p. Urszula Bojar. Informacje i zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań będą umieszczane na stronie internetowej w niniejszej zakładce.

 

Dzień Ziemi

 Spotkanie z przyrodnikiem

Wycieczka edukacyjna do "Magicznych Ogrodów"

Akcja "Zbieranie nakrętek"

Częstochowa-Kraków-Zakopane